Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Arizona szoba

2015.11.03

Tisztelt Szülők!

 

Iskolánkban 2015. november ……………9………-tól egy új programot vezetünk be, mely az egymás iránti tisztelet és az egyéni felelősségérzet alapelvén nyugszik. A program neve ˝Arizona program˝.

Célja, hogy lehetővé tegye - egyrészt a tanulók számára a zavarásmentes, nyugodt tanórát

                                                - másrészt a tanár számára a zavartalan tanítást.

                                              A program gyakorlati alkalmazása    

A fenti célok eléréséhez a következő alapszabályokat fogalmazza meg a program:

 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz.

 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz.

 3. A tanár kötelessége megvédeni a tanulni akaró diákok jogait.

 4. Mások jogait mindig tiszteletben kell tartani.

Az alapszabályok jól látható helyre, nyomtatva kerülnek ki a tantermekbe.

Ha egy tanuló viselkedésével zavarja a többieket a tanulásban, ill. a tanítást, és ezt a tanár figyelmeztetése után is folytatja, akkor újra figyelmezteti a diákot, hogy hasonlítsa össze viselkedését az alapszabályokkal. A tanuló választhat, hogy az óra további részében nem zavar, vagy kimegy az ˝Arizona˝ szobába.

A  L É N Y E G,   A   S A J Á T  E G Y É N I  D Ö N T É S É N   V A N.

Ha marad, de ismét zavarja az órát, már nincs lehetősége választásra, hiszen tudatosan döntött a szabályok ellen, ki kell mennie az Arizona szobába.

Az Arizona szobában a diák kap egy tervkészítő lapot. Átgondolhatja, melyik szabályt sértette meg, milyen következményei lehetnek viselkedésének önmagára, társaira. Tervet készít arra vonatkozóan, hogyan tudná a jövőben az ilyen viselkedést elkerülni. Át kell gondolnia: hogyan érheti el céljait anélkül, hogy zavarná a többieket. A terv elkészítésénél segíthet a felügyeletet ellátó tanár. A tervkészítés fontos pontja a segítség kérés. Minden esetben olyan felnőttet kell, hogy megnevezzen, akiben bízik. Ez lehet az osztályfőnök, vagy bármely tanár.

Ha a felügyeletet ellátó tanár a tervet megfelelőnek tartja, elfogadja, akkor a tanuló az óra végén visszatérhet az osztályba.

Csak az adott órán tartózkodhat az Arizona szobában a tanuló.

Az elmaradt órai tananyagot azon a napon pótolni kell önállóan! A tanuló nem mentesül a következő órán a felelés, ill. a dolgozatírás alól!

Ha a tanterem elhagyása után nem az Arizona szobába megy a tanuló, akkor igazolatlan a hiányzása.

Más fegyelmezési intézkedést nem von maga után az Arizona szoba választása.

Tanácsadó megbeszéléseket tartunk az Arizona szobát választó tanulóknak:

 • Minden alkalom után: Diák és a diák által /a tervlapon/ megjelölt tanár között.

 • 5. alkalom után: Diák, a diák által választott pedagógus, az osztályfőnök, ill. a szülő között.

 • 10. alkalom után: Diák, a diák által választott tanár, az osztályfőnök, a szülő, ill. az igazgató között.

 • 15. alkalom után: a beszélgetésben résztvevők köre a gyermekvédelmi felelős bevonásával bővül ki.

 • 20. alkalom után: bevonjuk a megbeszélésbe a Családsegítő Szolgálat munkatársát.

 • 25. alkalom után: a segítők körét a Rendőrség Ifjúságvédelmi, ill. az Önkormányzat Hatósági Osztályának munkatársaival bővül ki.

Reméljük, hogy a tanuláshoz szükséges nyugodt légkör megteremtése érdekében, a fent megnevezett alapszabályokat betartja gyermeke, és nem kell további intézkedésre sort keríteni.

Ha a kiküldött tanuló nem jelenik meg időben (2 percen belül) az Arizona szobában, vagy megtagadja a tanterem elhagyását és az Arizona szoba felkeresését, fegyelmi vétséget követ el:

 • első alkalom után (szülő, gyermek, osztályfőnök)
 • második alkalom után (+igazgató, választott tréner, szaktanár)
 • harmadik alkalom után (+családsegítő munkatársa)
 • negyedik alkalom után fegyelmi eljárás lefolytatását és fegyelmi büntetés kiszabását vonja maga után.

 

2015. X. 10.